top of page
  • VMİ Danışmanlık - KVKK Danışmanlığı

KVKK VERBIS Kayıtları Duyurusu


kvkk danışmanlığı, kvkk danışmanlık hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK'ya göre Veri Sorumluları Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun veritabanı olan VERBİS'e kayıt olmak durumundadırlar. Peki, VERBİS nedir? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kısaca VERBİS olarak adlandırılıyor. 6698 sayılı kanunun 16. maddesine göre Veri Sorumluları Sicili ile ilgili şunlar yazıyor:

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16-

(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.

e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.

f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. (1*)

KVKK danışmanlık hizmeti veren bir kurum olarak KVKK'nın VERBİS ile ilgili yeni duyurusunu buradan sizlerle paylaşmak istedik.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan 02.01.2019 tarihli yeni duyuru aşağıdaki gibidir:

Verbis’e Kayıtta 2. Grup Olarak Belirlenen Veri Sorumluları İçin Kayıtlar 01.01.2019 Tarihinde Başlamıştır

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar halen devam etmektedir.

Bununla birlikte, yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların altında olanlardan ana faaliyetleri özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Söz konusu veri sorumlularınca 01.01.2019 - 31.03.2020 tarihleri arasında bu kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, VERBİS’e kayıt konusunda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi, hafta içi her gün mesai saatlerinde 198 nolu telefonla aranabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.(2*)

Kaynak: (1*) kvkk.gov.tr (2*) mevzuat.gov.tr

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page