• Osman Bolat

KVKK Danismanligi ve Aydınlatma Metinlerinde Dikkat Edilmesi gerekenler

VMİ Danışmanlık olarak uzun bir süredir KVKK danışmanlık hizmetleri ve GDPR danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kişisel verilerin korunması ile ilgili sahada yaptığımız çalışmalar bize büyük katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. Kişisel veri güvenliği disiplinler arası bir konudur. Ne bir hukuk işi, ne bir IT işi, ne de bir kalite yönetim işi olarak idafe edilebilir. Sahada en çok karşılaştığımız sorun aydınlatma metinleri ile ilgilidir. Sanki web sitesine konulan genel bir aydınlatma metni ile her şeyi çözüyoruz gibi düşünülüyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü şartı getirilmiştir. Veri sorumluları için bir yükümlülük olan aydınlatma metinleri verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır.


Veri sorumluları aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine çok dikkat etmeliler çünkü bu isteğe bağlı bir çalışma değil veri işleme öncesinde/sırasında yapılması gereken önemli bir şart ve sorumluluktur. KVKK danışmanlığı sırasında aydınlatma metinlerinin ciddiyeti ve duyurulması kısma çok dikkat çekeriz. Aydınlatma yükümlülüğü bir kurum tarafından sebebi ne olursa olsun kişisel veri işleme durumda yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülüktür. Bugün maalesef aydınlatma metinlerinin hiç olmadığını veya yanlış olduğunu eksik olduğunu sıkça görüyoruz. KVKK danışmanlığı yapan meslektaşlarımız da buna mutlaka şahit olmuşlardır. Aydınlatma metinlerinde veri işleme amacı çoğunlukla eksik olabiliyor. İlgili kanunun 10. maddesinde sayılan hususlar tam karşılanmayabiliyor. Aydınlatma metinlerinin duyurusu da tam anlaşılamamış gözüküyor. Veri işleme amacı, veri aktarımı gibi hususlar belirtilmeyebiliyor. Katmanlı aydınlatma yapmak için çoğu zaman tercih edilmiyor oysa kamera aydınlatmalarında, plaka okuma sistemlerinde kullanılabilir. KVKK danışmanlık hizmetlerimiz sırasında en çok karşılaştığımız problem hukuki sebeplerin tam anlaşılamamış olmasıdır. Örneğin bir belediye için hazırlanan aydınlatma metinlerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu kişisel veri toplamak için hukuki bir sebep olabilir, Borçlar Kanunu da bir hukuki sebep olabilir. Aydınlatma metinlerinde çarşaf terimler kullanmakta çok sık karşılaşılan bir durum. Yani kişisel veri ilgili kurumun her işi için kullanılabilir anlamına gelen cümlelerden kaçınmak gerekir. Kişisel veriyi ne için alıyorsanız hukuki dayanağını ve kişisel veri alış amacınızı ona göre yazmanız gerekiyor.


Aydınlatma metinlerinde onay almak tartışmalı bir konudur. Önemli olan sizin aydınlatma metinlerini kişisel verileri işlenen gerçek kişilere okunabilecek, kolay ulaşılabilecek bir ortamda aydınlatma metinlerini sunmuş olmak veri sorumlularının görevidir. Açık rıza ile aydınlatma metinlerini birleştirmek ise konuyu hiç anlamamak demektir. KVKK danışmanlığı hizmeti veren bir kurum olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Aydınlatma metinlerinin ilgili kişilere sunulmuş olduğunun ispatı veri sorumlusuna aittir.


Bu yazımızın KVKK danışmanlık hizmeti kapsamında sizlere fayda sağlamasını umuyoruz. 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" bu konuda önemli bir mevzuattır, okunmasını öneriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi" aydınlatma metni hazırlayan kurumların bakmaları gereken bir doküman olmalıdır.


VMİ Danışmanlık, Kişisel veri güvenliği KVKK danışmanlık hizmeti kapsamında sizlere bu blog yazısını hazırlayarak bilginin yayılımına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

3 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu