top of page

Strateji

Stareji, bir kurumun bilgi hazinesinin korunması için önceden planlanmış, benimsenmiş kuralları, politikaları uygulama sanatıdır.

VMİ Danışmanlık

Bugün bilgi tabanlı bir iş hayatının ortasındayız. Bilgi çağının dönüşüm sürecini yaşayan Türkiye'de sürdürülebilir bir iş hayatı için bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik risk ve tehditlerin de bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kurumların bilgi sistemleri ile kritik altyapılarını korumak amacıyla stratejileri çok hayati bir önem arz etmektedir.

Uygulama

Sade, sistematik, yönetilebilir bir bilgi güvenliği yönetim sistemi hayal değil"

VMİ Danışmanlık

Bilgi güvenliği riskleri her kurumda faklılık gösterir, VMİ Danışmanlık saha uygulamalarından edindiği tecrübelerle, her kuruma ve o kurumun bütçesine özel, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kurarak sistematik ve yönetilebilir bir bilgi güvenliği yapısı oluşturur. Bilgi güvenliğinin kurum kültürü haline getirilmesini sağlar.

bottom of page