top of page
GDPR ve KVKK Danışmanlık Hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK ve General Data Protection Regularion GDPR eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Teknoloji Danışmanlığı

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler için teknoloji danışmanlığı hizmetleri

Siber Güvenlik Danışmanlığı

Kurumunuza özel siber güvenlik danışmanlığı hizmetlerimiz, red team - blue team, SOME ekipleri eğitimi, özel siber güvenlik önerileri

Entegre Raporlama Danışmanlığı

Entegre rapor, ileriye dönük bir bakış açısıyla kuruluşun gelecekteki yaratacağı değeri, risk ve fırsatlarını ve stratejisini yansıtır.

Penetrasyon Testleri

Bilgi güvenliğiniz için sızma testleri, zafiyet testleri ve üçüncü taraflara ait olan kullandığınız programların açıklarını test ederiz.

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimleri, iç tetkikçi uygulama eğitimleri, SOME eğitimleri, siber güvenlik forum eğitimleri verilir.

Suistimal İnceleme

BT, IT Bölümlerine özel yasal tekniklere ve kanıtlara dayanan suistimal İnceleme çalışmaları 3 haftalık bir çalışmadan oluşmaktadır.

Oyunlaştırma Gamification Projeleri

Süreçleri oyunşaştırarak öğrenen ve daha çok veri toplayarak daha kalıcı öğrenme sağlayan oyunlaştırma gamification projeleri geliştiriyoruz.

Ortam dinleme ile bilgi sızdırma

Bilgi hırsızları, endüstriyel casuslar sadece siber yollarla bilgi sızdırmaz, ortam izleme ve dinleme yoluyla da bilgileriniz çalınabilir!

İç Ağ, Dış Ağ Denetimleri

İç ve dış ağların güvenlik kontrollerinin sağlanması için gerekli çalışmaları yaparak kurumunuzun güvenliğini geliştiririz.

Üçüncü Göz Danışmanlık

Hizmetlerin ve süreçlerin geliştirilmesi amacıyla üçüncü göz danışmanlık, üçüncü taraf denetimleri ve gizli müşteri denetimleri

Sosyal mühendislik bilgi güvenliği

Bilgi güvenliğinde en zayıf halka bilinenin aksine teknoloji değil insandır. İnsanların bilinçlendirilmesine öncelik verilmelidir.

ISO 27001 BGYS Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı olan ISO/IEC 27001-2013 standardına uygun olarak kurumunuzda bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulur.

GRI Sürdürülebilirlik Standartları

GRI Sürdürülebilirlik Standartları doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirlik raporları hazırlanır.

İnovasyon Yenilikçilik Yönetimi

Kurumunuz için en doğru inovasyon, yenilikçilik yaklaşımı sisteminin kurularak işyerinizde inovasyon ikliminin oluşturulması

Dijital Pazarlama

Markanız, ürünleriniz veya hizmetleriniz için dijital pazarlama stratejileri oluşturulur.

Mobil Teknolojiler Bilgi Güvenliği

Evinizdeki, işyerinizdeki cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir mobil cihazların istenmeyen veri alışverişi, hacklenme olup olmadığının tespiti.

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurunumuzun İş hedeflerine ulaşılması için risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Risk kültürünün değerlendirilmesi, Risklerin yönetilmesi stratejilerinin geliştirilmesi.

TS ISO/IEC 15504 (Spice)

Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikası olan TS ISO/IEC 15504 SPICE modeli danışmanlık hizmetleri.

Data Cloud - Bulut Güvenliği

Bulut verilerinizi korumalısınız! Bulut tehditleri ancak tümleşik ve analiz odaklı yaklaşımlar gerektirir.

Varlık Yönetimi

Kurum varlıkların tespiti, envanterin çıkartılması ve demirbaş numarası, seri numarası, envanterin risk değerlendirmesinin yapılması.

bottom of page