top of page

KVKK Danışmanlığı

Kişisel bilgi nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

VMİ Danışmanlık

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Uygulama

Her kuruma ve kurumun yapısına özel, kolay yönetilebilir bir KVKK organizasyonu hayal değil"

VMİ Danışmanlık

Kişisel veri güvenliği her kurumda faklılık gösterir, VMİ Danışmanlık saha uygulamalarından edindiği tecrübelerle, her kuruma özel, KVKK Organizasyonu kurarak sistematik ve yönetilebilir bir KVKK organizasyon yapısı oluşturur. Kişisel verilerin güvenliği kurumsal bir kültürdür.

bottom of page