top of page
  • VMİ Danışmanlık - KVKK Danışmanlığı

KVKK danışmanlık hizmetleri ve regülasyonlar


KVKK danışmanlık hizmetleri

Teknoloji hızla gelişiyor, gelişen teknolojinin etkisiyle kişisel veriler her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebiliyor. Ticaretin gereği veya hizmetin bir gereği olarak bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getiriyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline getirmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel verilerin, toplanması, derlenmesi, depolanması, işlenmesi ve dağıtımında kişisel verileri kötüye kullanacak durumların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Anayasamızda da mevcut olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması son derece önemlidir. KVKK danışmanlığı hizmetimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hızla yol almak isteyen, KVKK ve GDPR'ye uyumu gözeten her kuruma göredir. Biz VMİ Danışmanlık olarak KVKK danışmanlığı, GDPR danışmanlığı hizmeti vererek kurumlara sistem kuruyor, kurulan sistemi üçüncü göz olarak denetliyor, KVKK ve GDPR ile ilgili dokümantasyonunuzu oluşturuyor, gerekli eğitimlerin ardından sürdürülebilir bir KVKK sistemi kurarak işlerinizi kolaylaştırıp, yasal uyumu sağlamanızda size kılavuzluk ediyoruz.

İşiniz gereği bir ürün veya hizmetin sunumuyla ilgili veya bir görevin ifa edilmesi ile ilgili olarak bir çok kişisel veri kurumlarca toplanabilmektedir. Toplanılan bu kişisel verilerin amacına uygun ve ölçili bir şekilde kullanılması yasanın gereğidir. Bugün kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler net olarak belirlenmiş veya belirlenmeye devam etmektedir. Kurumların

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen sorumluluklarını yerine getirebilmeleri gerekmektedir: KVKK ile ilgili nasıl bir sistem kurmalısınız? Kanunla ilgili olarak oluşturması gereken süreçler nelerdir? KVKK ile ilgili kontrol mekanizmaları nasıl olmalıdır? KVKK veya GDPR ile ilgili bir sistem kurdunuz kurduğunuz bu sistemi etkin bir şekilde nasıl işleteceksiniz? KVKK veya GDPR ile ilgili regülasyonlar, standartlar nelerdir?

Bilgi çağının en önemli metası veridir. İşte bu nedenle kişisel verilerin korunması çok büyük önem arz etmektedir. Gelişi güzel kişisel veri kullanımı, kişilerin haklarının kaybına, insan onurunun zedelenmesine neden oluyordu. Evet, kişisel verilerin işletmeler, kurumlar için kıymetli bir varlık olabilir ancak hiç kimse, hiç bir nedenle insanların zarar görmesine neden olamaz, olmamalıdır. Evet, işinizle ilgili gerekli koşullarda kişisel veri toplayabilirsiniz ancak bu ölçülü, sınırlı ve sadece iş amaçlı olmalıdır. Toplanan kişisel veya hassas verilerin korunması ise tamamen toplayanın sorumluluğundadır.

Çoğu zaman KVKK ve GDPR'nin ticareti engelleyecek seviyede yanlış yorumlandığını görüyoruz. Biz VMİ Danışmanlık olarak asla hukuku bir sopa olarak görmüyoruz. Bu kanunların asıl amacı, kişisel verilerin kötüye kullanımının engellenmesidir. Ticareti durduracak, aksatacak ya da mevcut işleyişleri bozacak şekilde bu kanunları yorumlamak ülkemiz için de büyük bir kayıptır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili her türlü soru için bizleri arayabilirsiniz. İmkanlarımız ölçüsünde sizlere faydalı olmak isteriz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page