top of page
  • Basın Bülteni

Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı


Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Kamu Toplantıları

e-Devlet ve Siber Güvelik çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımını artırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak, e-Devlet ve Siber Güvelik Zaman Planı çalışmalarını ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 07 Eylül 2017 tarihinde 2017 yılı içinde 6.’sı düzenlenen koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY, Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanı Sayın Ali ARSLAN, UDHB e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Sevil Ayça TAŞCI, UDHB Siber Güvenlik Daire Başkanı Sayın İlhan KESGİN, TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk ŞEN, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili Müsteşar Yardımcıları, Başkanları, Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Uzmanları katılım sağlamıştır.

Toplantı Sayın Galip ZEREY’in ve Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ’ın açılış konuşmalarıyla başlamış olup Sayın Sevil Ayça TAŞCI’nın “e-Devlet Zaman Planı” çerçevesinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaşlar tarafından en çok istenen e-Devlet hizmetleri, yaşamsal olayların entegrasyonu ve Sayın İlhan KESGİN’in KamuNet ve siber güvenlik üzerine Başbakanlığın ve Bakanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin yaptıkları sunumlarla devam etmiştir.

Bir önceki toplantıda konuşulan en çok istenen e-Devlet hizmetleri ve yaşamsal olayların elektronik ortama aktarılmasına ilişkin ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler ve bu konuda gerçekleştirilebileceği düşünülen çalışmalar katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca KamuNet ve diğer siber güvenlik çalışmaları da konuşulan konular arasında yer almıştır.

Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün sunumunun ardından İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Kemal ATASOY yaptığı sunumda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların e-Devlet çalışmaları hakkında bilgi vermiş, E-İçişleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi, e-Otoban Projesi ve Muhtar Bilgi Sistemi Projesinden ve bu çalışmalar kapsamında elde edilen tasarruflardan bahsetmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Özgür TÜRK yaptığı sunumda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi, e-Okul, e-Yaygın, REBUS, RAMDEVU projelerinden ve mobil uygulamalardan bahsetmiş, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ve sunmayı planladığı hizmetler hakkında bilgi vermiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sayın Dr. M. Mahir ÜLGÜ yaptığı sunumda Sağlık Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı’ndan sunduğu hizmetler, Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Projesi, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve diğer dijital projeler hakkında bilgi vermiştir.

Toplantı yapılan görüş alışverişlerinin ardından sona ermiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page