top of page
  • VMİ Danışmanlık - Osman Bolat

Siber Güvenlik Danışmanlığı ve Endüstri 4.0


Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Tehditleri

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri de kavram ihracatıdır. Kavram ihracatı nedir? Akademik dünyamızın, sanayimizin, endüstrimizin, bilim dünyamızın gerçekleştiremediği bir ihracat türüdür. Kısaca kavramlarda yenilikçiliktir. Bugün Endüstri 4.0 ya diğer adıyla da 4. Sanayi Devrimi dediğimiz olay bir kavram ihracatıdır. Kimin kavramı ve kimin ihracatı? Elbette Almanya'nın geliştirdiği bir kavramdır. Bugünlerde Türkiye'de ne çok kullanıyoruz. Endüstri 4.0'da otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve teknoloji ön plandadır.

VMİ Siber Güvenlik Danışmanlığı: Türkiye Çevik Bir Ülke!

Bu yeni endüstri çağının en büyük sorunu siber güvenlik sorunları olarak görülüyor.Endüstri 4.0’ın tehditleri verinin Bilginin ticari bir meta olarak kullanılmasıyla ilgili bir sorun olarak karşımızda. Türkiye'de bir çok kurum elinde ne bilgisi olduğunun farkında değil. Daha elimizdeki bilginin neler olduğunu bilemezsek bilginin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sanayi 4.0, endüstri 4.0 gibi yeni kavramlar, yeni terimler bir değer üretildiği sürece bize katkı sağlayacak. VMİ Danışmanlık olarak Türkiye'nin Endüstri 4.0'ı fırsata çevireceğine inanıyoruz. Çünkü Türkiye dinamik ve eğitimli nüfusu ile dünyanın en çevik ülkelerinden biridir. Bu çeviklik aynı zamanda ülkenin rekabet şansını da artırıyor.

Ne yazık ki siber güvenlik alanında büyük boşluklar var

Bu boşlukları şu şekilde ifade edebiliriz. Bilgi Güvenliği Danışmanlığı ya da Siber Güvenlik Danışmanlığı konularında daha çok danışmana ihtiyacımız var. Bu danışman arkadaşlarımız kurumların rehberi durumundadırlar. Endüstri 4.0'a milli siber güvenlik teknolojileri, milli siber güvenlik yazılımları, gömülü sistemler, beyaz şapka, siyah şapka hackerlar gelecekte ve bugün ihtiyaç duyduğumuz meslekler arasındadır. Endüstri 4.0 Türkiyeyi daha rekabetçi bir konuma getiriyor. Ankara, İstanbul, Bursa ve Kocaeli merkezli yazılım şirketleri önemli bir varlık gösteriyor ve dünya ile rekabet etmemizi sağlıyorlar. Türkiye Endüstri 4.0'ı anlayıp bu değişimi, dönüşümü yakalarsa küresel rekabette öne çıkacaktır. Türkiye artık yazılım ve teknoloji üretmeye ihraç etmeye başlayan bir ülkedir. Fintek dediğimiz finansal teknoloji ve finansal yazılım ve finansal yazılım güvenliği alanında ülkemiz dünya çağında işler yapıyor, bu gurur verici bir gelişme.

Türkiye'nin Siber Güvenlik Danışmanlığı İhtiyaçları

Endüstri 4.0 da siber güvenlik danışmanlığı önemli çünkü bilgi artık çok daha değerli ve çok daha sıkı korunması gereken ticari bir metadır. Siber güvenlik danışmanları ne iş yapar? Siber Güvenlik Danışmanlığı dendiğinde aklımıza şunlar gelmelidir: Kurumların her türlü bilgi güvenliği, siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak plan ve programlamayı yapan kişi ve kurumlar aklımıza gelmelidir. Siber güvenlik danışmanları proaktif bir tutum içinde olmalıdırlar. Zaafiyetleri, sıkıntıları, açıklıkları, tehditleri önceden görebilme, sezebilme yeteneklerine sahip olamaları gerekir. Türkiye Endüstri 4.0 konusunda çok büyük tehdit altındadır. Türkiye'nin siber güvenlik, bilgi güvenliği sorunları vardır. Buna rağmen Türkiye'de bir çok şirket ve kamu kurumu bilgi güvenliği konusunda önemli mesafe almıştır. Türkiye siber güvenlik teknolojilerinde, bilgi güvenliği yazılımlarında, siber güvenlik metot ve ürünlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergilemek durumundadır. Dünyamız çok hızlı bir değişim içinde bu değişimin temel taşı insan kaynakları. Daha açık bir ifade ile değişimin temelinde insan vardır.

Türkiye Siber Güvenlik Mevzuatını Geliştirmelidir

Türkiye bilgi güvenliğine sahip çıkmalı. Türkiye siber güvenlik stratejisini yenilemeli. Türkiye Avrupa Birliği Siber Güvenlik mevzuatını uygulamaya almalı. Endüstri 4.0 çağında Türkiye üretimde ve hizmette verimliliğini artırmalıdır. Ar-Ge bütçelerini daha iyi rakamlara çekmelidir. Girişimcilik ruhunu geliştirecek girişimcilik iklimini yeşertecek fonları sağlamalıdır. Türkiye iyi eğitimli nüfusunu kullanarak inovatif ve katma değerli ürünler üretmeye başlamalıdır. İnovasyonu çok konuştuk, inovasyonu çok tarif ettik. Şimdi siber güvenlik teknolojileri alanında yenilikçilik zamanı.

Ülkemiz ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardına, ITIL, COBIT, İnformation Security Management System (ISMS) PCI - DDS gibi çalışmalar konusunda önemli bir ilerleme kaydetti.

46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page