top of page
  • VMİ - Osman Bolat

Üçüncü Göz Yönetim Danışmanlığı ve Kurumsallık

Üçüncü Göz Danışmanlığı - Gizli Müşteri Raporlaması

Uğruna Çalışacağımız Onca Güzel Değerler Varken, Neden Duruyoruz?

Müthiş bir Çağı yaşıyoruz. Sürekli yazıyoruz, siber güvenlik, bilgi güvenliği de dahil tüm süreçlerin en zayıf halkası insandır! Özellikle birçok şirket sanayi çağı mantalitesi ile yönetilirken birden gelen dijitalleşme sağanağının şokunu yaşıyor. Teknolojiyi, bilişim sistemlerini oluşturulmayan şirketler omurgalarını kaybediyorlar. Bugün her şirket tüketici-müşteri bağlantılarını yönetmek için gereken altyapıya ve beceriye sahip, teknoloji yeterliliği yüksek bir organizasyon haline gelmelidir. En azından dijitalleşme için çabalamalıdır. Müşterilerinizle doğru iletişimi gerçekleştirecek bir dijital platforma sahip değilseniz şirketiniz omurgası yamuluyor demektir.

Elbette bugün her şirketin yaşadığı zorluk faklıdır. Her şirketin hedefi farklı olsa da Bilgi Çağı bazı şeyleri bize dayatıyor. VMİ Danışmanlık olarak müşterimiz için özel “bilgi” tabanlı çözümler üretiyoruz. Kurumsallığın belirli bir aşamaya geldiği şirketlerde bağımsız bir kurum olarak, üçün göz danışmanlığı ile hizmet kalitenize faklı bakış açıları getiriyoruz. Sizlerle birlikte daha iyi bir üretim ve daha iyi bir hizmet kalitesi için gizli müşteri çözümleri de dâhil hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak metotlar geliştirerek hizmet kalitenizi ve önerilerimizi sizlere raporluyoruz.

Üçüncü Göz Danışmanlık Hizmetinde VMİ Danışmanlık Tecrübesi

Kurumsal körlüğe karşı VMİ Danışmanlık olarak üçüncü göz danışmanlık uygulamalarını rahatlıkla önerebiliyoruz. Çünkü bu alanda kendimizi uygulamacı danışmanlık kavramına yakın hissediyoruz. Biz size ödev veren olmaktan ziyade sizinle birlikte, yaptığımız işlerde kazandığımız tecrübeleri size aktararak sürdürülebilir bir iş hayatı için tüm tecrübemizi, bilgi birikimimizi, kurumunuza ve sizlere holistik bir bakış açısıyla dışarıdan üçüncü göz olarak aktarıyoruz. VMİ Danışmanlık, iş süreçlerinizi, hedeflerinizi ve kurum kültürü ile birlikte dikkate alarak amaçladığınız hizmetle gerçekte verdiğiniz hizmetin ne kadar örtüştüğünü yerinde dışarıdan üçüncü göz danışmanlık hizmeti ile size bilimsel metotlarla raporlayarak işlerinizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda verimli dış denetim hizmetleri sunmaktadır. Böylelikle gereksiz risk almaktan kendinizi korumuş olursunuz. Hiç bir zaman işlerin iyi gittiğini savını istatistik ve araştırmalarla desteklemeden söyleyemezsiniz. Biz üçüncü göz olarak size ölçülebilir sonuçlar sunarız.

Üçüncü Göz Danışmanlık, Gizli Müşteri Raporlamaları

Objektif gözlemlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü şeffaf bir çağı yaşıyoruz. Çoğu zaman değişimi tehdit olarak algılıyoruz oysa o belki bizim en büyük fırsatımızdır. Kurumumuzdaki değişimi yenilikçi yönetişim yaklaşımlarıyla desteklemeniz son derece faydalıdır. Saha çalışmalarımızda iş planlarınızı, kullandığınız standartları, iş süreçlerinizi, iş yapış metotlarınızı, hatta toplantı notlarınızı da kullanırız. Amacımız en iyi gözlemi yaparak şirketinizin, kurumunuzun amaç ve hedeflerine kolaylıkla ulaşabilmesinde aracılık etmektir. Ortaya çıkan raporları akademik bir değerlendirmeden geçirip, akademisyenlerimizin tavsiyeleriyle kendi bilgi birikimimizi harmanlayarak size sunarız. Raporlarımızdaki her eleştiri, negatif bulgu sizi daha ileriye taşımak içindir.

Gizli Müşteri Raporlaması ve İşletme Körlüğü

Biz VMİ Danışmanlık olarak kendimizi yönetim danışmanlığı kavramından ziyade uygulamacı danışmanlık kavramına yakın hissederiz. Kurumunuz adına üçüncü göz olarak sizi yeniden değerlendirir, işletme körlüğüne karşı oluşabilecek riskleri size raporlarız. Üçüncü göz danışmanlığı sırasında iş süreçlerinizin durumu, yasalara uyum konusunda gösterdiğiniz hassasiyeti, müşterilerinizin karşılaştığı büyüklü küçüklü sorunları, bu sorunların oluşturabileceği riskleri ölçüp, analiz ederek önerilerimizi 3 kategoride sizlerle paylaşırız.

Her zaman büyük resmi görüp sonra detaya gidin. Sorunları tespit edin, ortaya çıkan yeni durumları takip edin! Bu yükseliş görüş açını genişletecektir. Zayıf hareketleri, kıpırdanmaları görürsünüz! Meraklı olun, insanları gözlemleyin! Sezgilerinize şans verin! İşletme körlüğü büyük kusurdur bunu aşmaya çalışın.

Kurumsal Veriler ve Üçüncü Göz Danışmanlık Hizmetleri

Üçüncü göz danışmanlık için kurumunuzun kurumsal verilerini en etkin ve verimli şekilde kullanıp kısa süre bir iş planı oluşturarak size en uygun olacak şekilde çalışmalarımızı başlatırız. İş süreçlerinizde bizim için en önemli unsur insandır. Çalışanlarınızın işe yaklaşımları, bilgi düzeyleri ile insan ilişkilerini, sorum çözebilme kapasitelerini dikkate alarak verdiğimiz üçüncü göz denetim raporlarında mevcut durumunuzun iyileştirilmesi gereken yönlerini açık bir şekilde ortaya koyarız. Tüm iyi niyetimiz ve kaliteli bir denetim raporuna karşın elbette yaptığımız denetimlere karşı söz söyleme itiraz etme hakkınız ortadadır. Dönüp bu itirazları sizlerle birlikte tekrar değerlendiririz. VMİ Danışmanlık olarak mucizeler yarattığımızı iddia etmiyoruz fakat saha tecrübelerimiz ve bilgi birikimimizi en iyi şekilde hizmetinize sunacağımıza hiç şüpheniz olmasın.

Üçüncü Göz Dış Denetim Raporları ve Yasalar

Yaptığımız dış denetim işletmenizin daha sağlıklı çalışması, faaliyetlerinin iyileştirilerek, geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Yapılan eleştiri ve olumsuzlukların raporların bulgularının kişiselleştirilerek ayrı bir soruna dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydir. Bizim amacımız sizin vizyon ve misyonunuzla örtüşen bir işleyişin kurumda ne derece uygulandığı, hayata geçtiği hakkındadır. Bizler bazen açık, bazen de ortada duran delilerle yola çıkıp sahada uygulananla amaçlananın örtüşüp örtüşmediğini ortaya çıkararak çeşitli gözlemleri önerilerle pekiştirmektir. VMİ Danışmanlık olarak, üçüncü göz danışmanlık için müşteri ziyaretlerini, kalite yönetim sistemi verilerini, regülasyonları-yasaları, bencmarking kıyaslama uygulamalarını, kurumsal risk analizlerini iç ve dış denetim sonuçlarını kullanırız.

Sürdürülebilir Bir İş Hayatı İçin Üçüncü Göz Danışmanlık

VMİ tarafsız bir danışmanlık kurumu olarak, yaptığı gizli müşteri denetimlerinden, üçüncü göz danışmanlığından ölçülebilir, işlenebilir veriler elde etmeyi amaçlar. Bulgularımız sizi kırmak amacı taşımaz, olumsuzluk bulguları iyileştirme, geliştirme amaçlı kullanılarak olası risklerinizin minimize edilmesi amacıyla kullanılır. Sürdürülebilir bir iş hayatı için şeffaflık son derece önemlidir.

Gizli müşteri ya da faklı bir deyişle üçün göz danışmanlık nedir?

Kurumların ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için ortaya çıkmış bir iş metodolojisidir. Gizli müşteri denetimi veya gizli müşteri araştırması da denilebilir. Burada hedeflenen kurumun müşteri hizmet kalitesinin bilimsel olarak ölçülmesi hedeflenmektedir. Kurumunuzun, şirketinizin yönetim sisteminin hizmet ve üretim kalitesinin etkinliği objektif delillerle, bulgularla ölçülmeye çalışılır.

Müşteri kılığındaki gizli müşteriler, üçüncü göz danışmanlar belirlenen alanlarda kimlikleriniz gizleyerek, bazı durumlarda kimliğini gizlemeden süreçleri, standartları, metotları inceleyerek buldu toplar gözlem yapar notlar alır. Gizli müşteri denetimlerinde hizmeti veren personelin, denetçi dış gözlemcinin kimliğini bilmemesi gerekir.

Üçüncü Göz, Gizli Müşteri Çalışmaları ve Şeffaflık

Gizli müşteri araştırmaları, müşteri derinleştirme faaliyetlerinde oldukça faydalıdır. Kurumunuzun hizmet kalitesini artırır. Müşteri kazanmak kolay bir süreç değildir işte bu nedenle müşteriyi elde tutmanın yollarını her zaman aramalıyız. Biz olduk artık tamamdır gibi bir mantık sizi yavaş yavaş öldürür. Sizde hizmet verdiğiniz kitlenin karşılaştığı hizmet kalitesini objektif olarak anlamak istiyorsanız mutlaka üçüncü göz araştırma ve raporlama çalışması yaptırmalısınız. Hizmet kalitesinde yaşanan sorunlar ölümcül riskler taşır. Çalışanlarınızın performansınız kurumsal iç süreçlerden değil de dış bir gözle, gizli müşterilerle test etmek heyecan verici olabilir. Gizli müşteri üçüncü göz çalışmalarında hizmet sürelerini, alanların temizliği düzeni, personelin müşteriye yaklaşımı, çalışan iş bilgisi ve iş deneyimi açısından oldukça sağlıklı veriler ortaya çıkar. Üçüncü göz çalışmaları sizin şeffaflaşmanıza büyük katkı sağlar.

Veriler Ham Petrole Benzer Onları İyi Değerlendirin

Üçüncü göz, gizli müşteri araştırmalarından ortaya çıkan veri çok değerlidir. Fakat veriler ham petrole benzer onları rafine etmek ve rafine çözümler üretmek için her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bekleyip görmek sizi yavaş yavaş çürütür. Harekete geçin, yapacağınız söylediğiniz şeyler değil yaptığınız şeyler önemlidir. Kısaca harekette bereket vardır. Biz VMİ danışmanlık olarak üçüncü gözünüz olmak için hizmet kalitenizi ölçmeye, değerlendirmeye hazırız.

Üçüncügöz danışmanlık hizmetleri ile ilgili üniversitelerimizde daha çok çalışma yapılması gerekir. En azından edu.tr uzantılı bir çok adreste bir kaç pdf sayfası araştırmaya ve makalelere rastlamamız bu alanın gelişmesi ile ilgili önemli olacaktır.

77 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page