top of page
  • VMİ - Osman Bolat

Surdurulebilir Gelecek icin Dijitallesme ve SDG'ler


2017 BT Dönüşümü Olgunluk Eğrisi araştırması

Yenilikçilik, Dijitalleşme, Değişim: Bilgi Çağının 3 önemli Anahtar Kelimesi

Prehistorik çağdan bilgi çağına, değişim kelimesi hiç bu kadar sihirli bir zamanı yaşamamıştı. Dünya büyük bir teknolojik devrimi ve müthiş bir dijitalleşme sürücü yaşıyor. Bir şirketin ayakta kalabilmesi için 3 sihirli kelimeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu kelimeler dijitalleşme, inovasyon, değişimden oluşuyor. Sürdürülebilirlik, entergre raporlama gibi kavramlar gündemimizde olmaya devam edecek. Bugün ayakta kalmak isteyen her firma ivedilikle dijital dönüşümünü tamamlamalıdır. Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik gibi kavramlar daha geniş bakış açıları gerektiren ve bizleri bütüncül düşünmeye sevk eden kavramlardır. Daha elindeki bilginin ne olduğunu bilmeyen kurumların bilgi güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Enerji hatları ve data hatlarının kapasitesini bilmeyen ve ağ topolojisini oluşturamayan kurumların dijitalleşmesi ve siber güvenlik önlemleri alması konuyu tam kavrayamamaktır.

Türkiye için Enerji ve Data Altyapısı Çok Önemlidir

Kurumların temel altyapılar, iş süreçleri, kalite yönetim sistemleri, veri yönetimi, bilgi yönetimi dijital dönüşümün en önemli parçalarını oluşturuyor. Altyapısı iyi olmayan yani binadaki data hatları, enerji hatları sorunlarıyla uğraşan bir firmanın teknoloji yatırımlarından önce altyapı sorunlarını ivedilikle çözmesi gereklidir. Altyapı iyi olmayan daha yaptığı işi süreçlere ayıramayan, bu süreçleri tanımlayamayan firmaların hedeflerine gidebilmesi mümkün değildir.

2017 BT Dönüşümü Olgunluk Eğrisi araştırması

Veri hacminden ziyade, elindeki veriyi anlamlı halde kullanan firmalar, çalışanlarından, tedarikçilerinden, toplumdan bilgi alabilen firmaların uzun ömürlü olacağı ortadadır. Firmaların veriye yaklaşımlarında bilgi yönetimi kavramı öne çıkmaktadır. Bilgi yönetimi: Kurumsal risk yönetimi, süreç yönetimi, siber güvenlik, bilgi güvenliği, entegre raporlama ve sürdürülebilirlik kavramlarının şemsiyedir. Firmaların hikâyeleri, topluma ne söyledikleri, çalışanlarıyla nasıl iletişim kurdukları çok önemli hale gelmiştir. Türkiye bir an önce eskimiş altyapılarından kurtulmalı yeni dijital dünyanın sunduğu fırsatları kaçırmamalıdır. Geçenlerde önemli bir araştırma raporunu okudum. Bu araştırma ABD menşeili Enterprise Strategy Group tarafından Dell EMC için yapılmış. Çalışmanın adı 2017 BT Dönüşümü Olgunluk Eğrisi araştırması. Bu çalışmanın dijitalizasyon için önemli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji artık iş süreçlerinin destekleyici bir parçası değil ana omurgası olmuştur bunu kavramak gerekir.

Yenilikçilik Yaklaşımı ve Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm öncelikle süreçlerden başlamalı. İş süreçlerini tanımlayan iş süreçlerini iyileştiren veya iş süreçlerini yeniden organize eden kurumlar kazanacak. Aksi takdirde yapılan yatırımlar kaynak israfından başka bir şey değildir. İş dünyasında hız önemli bir kavram haline gelmiştir bu hıza ayak uyduracak yenilikçi fikirlerin yeşerebileceği inovasyon sistemlerinin kurumlarda olması gerekir. Daha öngörülebilir bir gelecek için İnovasyonun makine merkezli bir kavram olmadığını insan merkezli bir kavram olduğunu içselleştirmemiz gerekir. Datalar insan olmadan düşünemez, veriler kendi kendine ürün ya da hizmet haline gelemez. Bu nedenle kurumların yenilikçilik iklimlerinin gelişmesine dikkat etmeleri gerekir. Bu anlamda insan kaynaklarına yapılan yatırımlar önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hadefleri ve SDG’ler

Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir iş hayatı için teknolojiyi iyi bir araç olarak kullanarak insan refahının artması için çalışmalıyız. Bizler dünyadaki dijitalleşmeye Türkiye olarak öncülük etmeli, dünyadaki teknoloji devrimine destek olmalıyız. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığımızın hazırlayacağı 11. Kalkınma Planı’nda dijitalleşme ve girişimcilik özelinde çok önemli vurgular bekliyoruz. Elbette SDG’ler yani Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak küresel ortaklık ve işbirliği içinde daha anlamlı ve daha gerçekleştirilebilir hale gelebilir. Birleşmiş Milletler, UNDP tarafından ortaya konan 17 SDG’nin hepsi önemlidir fakat ülkemiz için özellikle “9. SDG Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” konusunda çok özel çalışmaların yapılması gerekir.

39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page