top of page
  • Osman Bolat

KVKK uyum danismanligi kisisel veri koruma tarihcesi

Kişisel verilerin korunması dünyanın ve ülkemizin en önemli gündemlerinden birini oluşturmuş bulunuyor. KVKK danışmanlık hizmeti veren bir kurum olarak kişisel verilerin korunması ile ilgili dünya mevzuatının tarihi gelişimini sizinle paylaşmak istedik.


Yıl 1948, Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.


Yıl 1953, AB Konseyi İnsan Haklarının Korunmasına ve Temel Özgürlüklere İlişkin Avrupa Konvansiyonu: Bu Bildirge, Topluluk ve Birliğin yetki ve görevlerini, yetki ikamesi ilkesini dikkate alarak Üye Devletlerin ortak uluslararası yükümlülüklerini ve anayasal geleneklerini, Avrupa Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihat hukukundan kaynaklanan haklarını teyit  etmektedir. Bu haklardan yararlanılması, öteki kişiler, insanlık ve gelecekteki kuşaklar konusunda sorumlulukları ve görevleri beraberinde getirmektedir.


Yıl 1973, ABD Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı Adil Bilgilendirme Uygulamaları buna "Fair Information Practices" denir. Yıl 1974, ABD Senatosu Gizlilik Kanunu ki buna "US Privacy Act" denir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli mevzuatlar bulunmaktadır.


Yıl 1981 AB Konseyi Bireylerin Korunması Konvansiyonu İngilizcesi "Convention for the Protection of Individuals" olan bu sözleşmede, Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından birini oluşturduğunu göz önüne alarak; Dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve sağlanıp korunabilmesi, her şeyden önce, bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejimin varlığına, öte yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin inançlarını bir daha tekrarlayarak; Aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortakbir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların topluca güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmayı kararlaştırmışlardır.


Yıl 1995, AB KomisyonuVerilerin Korunması Direktifi şimdiki GDPR'ın atasıdır. Data Protection Directive AB Komisyonu Gizlilik ve Elektronik İletişime İlişkin Direktif olarak adlandırılır. Veri Koruma Direktifi, kişisel verilerin Avrupa Birliği içinde işlenmesini düzenleyen 1995 yılında kabul edilen bir Avrupa Birliği direktifiydi. AB gizliliği ve insan hakları hukukunun önemli bir bileşenidir.


Yıl 2011, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)Gizliliğin Korunması ve Sınır Ötesi Kişisel Veri Akışına İlişkin Rehber bu rehber daha önceki bir blog yazımızın da konusu olmuştur. İngilizce "Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data" olarak ifade edilir.


Yıl 2016, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kısaca bugün GDPR olarak adlandırılan bu yasa AB Komisyonu tarafından 2016 Mayıs’ta kabul edilmiş ve 2018 Mayıs’ta yürürlüğe girmiştir. Bu yasa İngilizce General Data Protection Regulation olarak ifade ediliyor. Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu GDPR ile eşdeğer özelliklere sahiptir.


Kişisel veri güvenliği konusunda çalışan VMİ danışmanlık KVKK uyum danışmanlık hizmetleri konusunda önemli saha tecrübesine sahiptir. Kurumlarımızın KVKK danışmanlık hizmeti ihtiyacı için çalışmaya ve bu blog sayfası ile toplumumuzu kurumlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

Comentarios


bottom of page