• Osman Bolat

Belediyeler KVKK Uyum Danismanligi Incelemesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu belediyeler için büyük önem taşımaktadır. Çünkü belediyelerde hem kişisel veriler hem de hassas nitelikte "özel nitelikli kişisel veriler" bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri belediyelerde başka belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, büyük şehir belediyelerinde genel sekterlik makamı, daire başkanlıkları, müdürlükler özellikle hukuk müşavirleri, insan kaynakları müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü, halkla ilişkiler, yardım masası birimleri, sosyal hizmetler müdürlüğü, risk ile ilgili birimler başta olmak üzere tüm belediye çalışan ve yöneticileriyle yakından ilgilidir.


Öncelikle belediye KVKK uyum çalışmaları belediye başkanlığı kararı ile başlamalıdır. Bu karar başkanlık makamının iradesini gösterir. KVKK mevzuatına uygun olarak belediye başkan yardımcılarından birisi "KVKK uyum koordinatörü" seçilir. Bu KVKK Uyum Koordinatörü görevlendirme yazısı Ankara'ya gönderilir. KVKK danışmanlığı çalışmalarımız esnasında belediyelerde en çok sorulan sorulardan biri de KVKK organizasyonu içinde yer alacak komitenin nasıl teşkil edileceği şeklindedir. Yukarıda da sayıldığı gibi belediyelere kurulacak KVKK komitesi içinde İK, bilgi işlem, hukuk müşavirliği, halkla ilişkiler, sosyal işlerden sorumlu müdürler mutlaka olmalıdır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4 .2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmelikte daha sonra 28.04.2019 tarihinde yeni değişiklikler yapılmıştır. Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik 01.01.2109 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yönetici ve çalışanları için idari para cezaları dışında Türk Ceza Kanunu kapsamında caydırıcı cezalar bulunmaktadır. Bazı belediyeler bu kanun ile ilgili uyumu sadece web sayfalarındaki "Aydınlatma Yükümlülüğü" olarak algılasa da belediyeler KVKK uyumu konusunda daha detaylı ve teknik çalışma yapmak zorundadırlar. Örneğin Banko ve gişe uygulaması olmayan belediye yok. KVKK mevzuatı bu konuda yol göstericidir. Belediye KVKK uyumu çalışmaları sırasında bu rehber dokümanlar incelenmeli hatta KVKK karar özetleri değerlendirilerek buralardan dersler çıkarılmalıdır.


Belediyelerdeki kişisel veriler incelenmeli ve kişisel veriler sınıflandırılmalı, kategorize edilmelidir. Örneğin: Veri adı, Veri kategorisi, Verinin toplanma amacı, Verinin türü, Veriyi toplayan, Verinin işlenme amacı, Verinin işlendiği yer, Verinin saklanma süresi, Verinin saklandığı yer, Veri saklama işini yapan birim, Veri sorumlusu, Veri sahibi...vb


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVKK uyum danışmanlığı hizmetleri veren bir danışmanlık şirketi olarak bu blog yazımızda belediyelerde karşılaştığımız bazı sorulara olan cevabımızı bu blog yazısından paylaşarak bilginin yayılımına küçük bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. VMİ olarak belediyelerde KVKK danışmanlığı konusunda çok önemli saha tecrübelerine sahibiz.