top of page
  • KVKK - Duyurusu

KVKK danışmanlık : Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı

Kişisel verileri korumak ile ilgili yasa uzun yıllar mecliste taslak halinde bekledikten sonra nihayet 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu deniyor. Bu yasaya bağlı olarak Ankara’da Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kurum KVKK uyumu ile ilgili mevzuatı geliştirmeye devam ediyor. KVKK, çeşitli kararlar alıyor, tebliğler yayımlıyor, KVKK ile ilgili rehber dokümanlar oluşturuyor.

KVKK danışmanlığı, KVKK uyum danışmanlığı hizmetleri veren bir kurum olarak KVKK’yı takip ediyor, KVKK tarafından hazırlanan basın duyuruları, rehber dokümanları takip ederek KVKK danışmanlık hizmeti veren meslektaşlarımız ve kurumlarımızla blog sayfamızdan paylaşıyoruz. İşte KVKK tarafından web sitesinde yer alan “Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı…” başlıklı son duyuru:

"Kanunda yer alan kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişilerin hakları, veri sorumlusuna başvuru, Kurula şikayet, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü ve istisnalar gibi temel konuların veri sorumluları ve ilgili kişilerce daha kolay anlaşılabilmesini temin etmek üzere başlıklar halinde örnekleri içeren “Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması” kitapçığı hazırlanmış ve Kurum internet sayfasında yayınlanmıştır.

Söz konusu kitapçığa Kurum internet sayfasında “Yayınlar” menüsü altında yer alan “Diğer Dokümanlar” başlığı aracılığıyla veya https://kvkk.gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar linki ile giriş yaparak ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler: KVKK uyum danışmanlığı, kvkk danışmanlık hizmetleri, kvkk danışmanlığı, kvkk uyumu, Veri Sorumluları Sicili, kvkk rehber

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page