top of page
  • VMİ Danışmanlık

KVKK uyum danışmanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Dergisi


kvkk uyum danışmanlık hizmeti

Kişisel verileri Koruma Kurumu kişisel veri güvenliği ile ilgili akademik alanda da konunun derinlemesine analizinin yapılmasına katkı sunması, akademinin konuya duyarlılığının artırılması ve yeni gelişmeler konusunda akademi ile irtibatlı olunmasını sağlamak amacıyla, kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunarak kurumsal bir hakemli dergi oluşturmuştur. Bu yayın KVKK danışmanlığı, GDPR danışmanlığı, KVKK danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumlara oldukça faydalı olacaktır. Bu dergi ilk sayısı ile karşımızdadır KVKK’yı tebrik ediyoruz.

KVKK uyum danışmanlığı, KVKK danışmanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar dergiyi elektronik ortamda ücretsiz olarak elde edebilirler. Dergide yer alan bazı makaleler şöyle:

Salih Polater tarafından kaleme alınan “Kişisel verilerin reklam amaçlı işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri” makalesi; Ticari işletmelerin kişisel verileri kullanma amaçlarından biri, olan müşterilere ulaşmak için kişiye özel reklam gösterme ve reklam konularına odaklamıştır.

Ufuk Dal tarafından yazılan makalenin başlığı “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ülke dışı uygulama yetkisi ve bu yetkinin uluslararası hukukta meşruiyeti” Burada yazar Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerinin gelişim seyri ele almaktadır.

Nafiye Yücedeğ tarafından kaleme alınan başka bir makalenin konusu “Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında genel ilkeler”

Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde yer alan düzenlemeler ele alınmaktadır.

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart tarafından yazılan “Kişisel veri ve rekabet hukuku kapsamında “Big data” Başlıklı makalede; Big datanın kullanımı, veriyi kullanarak hâkim güç yaratmak, verinin gücünü suistimali ve rekabet hukukuna değinilmektedir.

VMİ Danışmanlık olarak kurumsal bloğumuzda meslektaşlarımıza, KVKK uyum danışmanlığı hizmeti veren kurumlara, KVKK danışmanlık hizmeti veren kişilere bu güzel hizmeti duyurmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kaynak: kvkk.gov.tr

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page