top of page
  • VMİ Danışmanlık - KVKK Danışmanlığı

KVKK slogan yarışması sona erdi


GDPR danışmanlığı, KVKK danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, beraberinde bir kurumu da hayatımıza katmış oldu. Bu kurum kişisel verileri koruma kurumu. Kısaca biz ona KVKK diyoruz. Kurum Ortaöğretim kurumları arasında öğrencilere yönelik kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bir slogan yarışması düzenledi. Ortaöğretim kurumları öğrencileri arasında yapılan yarışmada kazananlar belli oldu. KVKK tarafından düzenlenen "II. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması" sonuçlanmıştır. İlk beşe giren öğrencilerin sıralaması aşağıdaki gibidir.

Birinci : "Kişisel Verilerini Muhafaza Et, Geleceğine Kendin Hükmet”

Saniye Hüseyin Balya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Edremit / Balıkesir

İkinci : İkinci : “Kişisel Verilerinizin Nesnesi Değil Öznesi Olun”

Özel Beyoğlu Doğa Anadolu Lisesi İstanbul

Üçüncü: “Kişisel Verilerimi Koruyorum Güven İçinde Yaşıyorum”

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Isparta

Dördüncü: “Kişisel Verilerinde Önemlidir Mahremiyet, Göster Biraz Hassasiyet” Kaman Bilim Ve Sanat Merkezi Kaman / Kırşehir

Beşinci: “Kişisel Veriler Hazinendir, Korunursa Sadece Senindir” Keşan Anadolu Lisesi Keşan / Edirne

Kişisel verilerin korunması hak ve yükümlülükler açısından son derece kıymetli bir konudur. Anayasamızda öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hem çağdaş dünyaya uyum sağlayacak bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: 24 Mart 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 7 Nisan 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

VMİ Danışmanlık olarak yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder. Pırıl prıl bu zihinlerin gelecekte ülkemizi ve milletimizi yüceltmede önemli roller oynayacağına inanıyoruz.

Not: VMİ Danışmanlık, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, Siber Güvenlik, KVKK Danışmanlığı, GDPR Danışmanlığı alanlarında önemli saha tecrübelerine sahiptir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page