top of page
  • VMİ Danışmanlık

ISO 27001 Danışmanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS

ISO 27001 Danışmanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Elindeki bilginin ne olduğunu bilmeyen o bilgiyi kuruyamaz

Bilgi güvenliğine bilgi varlıklarının sınıflandırılması ve varlık envanteri ile başlamak gerekir. Çünkü daha elindeki bilginin ne olduğunu bilmeyen o bilgiyi de koruyamaz. Bilgi güvenliği bilgi sistemlerinin yetkisiz erişimine, yetkisiz kullanıma, bilginin değiştirilmesine, manipüle edilmesine, ifşa edilmesine, değiştirilmesine veya yok edilmesine karşı gerekli sistematik önlemlerin alınması olarak ifade edilebilir.

ISO 27001 Danışmanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulmasını Kolaylaştırır

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi güvenliği açısından önemli ve her zaman her yerde uygulanabilir bir metodoloji ve standarttır. VMİ Danışmanlık olarak bilgi güvenliği yönetim sistemi kuran kurumlara ISO 27001 danışmanlığı almalarını öneriyoruz. Bilgi güvenliği denilince çoğumuz dijital olan, elektronik ortamdaki verilerin korunması olarak düşünür. Oysa bilgi güvenliği daha üst bir kavramdır. Bilgi güvenliğini teknolojiden ayırmakta güçlük çekiyoruz. Öncelikle bilgi güvenliği tüm ortamlardaki bilginin güvenliğidir. Örneğin iki çalışanın bildikleri, öğrendikleri bilgileri dışarıda birisine sözel olarak aktarması da önemli bir bilgi güvenliği sorunudur.

Endüstri 4.0 Siber güvenlik sorunları

Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, dijitalleşme büyük bir dönüşüme neden oluyor. Sayısal ortamlarda yoğun olarak bulunan bilgi varlıkları endüstriyel casusluğa davetiye çıkartıyor. Sayısallaşma Endüstri 4.0 olarak ifade edilen kavramın en önemli yapı taşıdır. Bugün bilgi varlıklarına sahip olanlarla o varlıklara kolayca erişip onlardan nemalanmak isteyenler arasında yoğun bir mücadele yaşanmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler, dağıtık mimariler, internet ve ağ yapıları, bulut sistemleri siber saldırılara karşı kurumları kırılgan hale getiriyor.

ISO 27001 Danışmanlığı kapsamında Red Team Blue Team Hizmeti

ISO 27001 Danışmanlığı sırasında birçok kurumumuzun Red Team, Blue Team hizmeti aldığını görüyoruz. Bu çok sevindirici bir gelişme. Türkiye artık büyük bir ülke. Evet aynen askerdeki gibi, evet aynen ordularda olduğu gibi, kırmızı takım saldırıyor mavi takım savunuyor. Bu tatbikatlar siber saldırılara karşı nasıl davranılması gerektiği konularında kurumlara deneyim kazandırıyor. Red Team hizmeti siber saldırı dayanıklılık testi olarak düşünülebilir. Farklı zamanlarda, farklı sistemlere, faklı şekilde sızma yapan yüksek kabiliyet gerektiren bir hizmettir. Bu sayede kurumlar, olası sibersaldırılara karşı proaktif olarak hazırlık yapmış olmaktadırlar.

Bilgi güvenliği sorunu olarak endüstriyel casusluk

Bilgi hangi ortamda olursa olsun dejenere edilebilir, bozulabilir, çalınabilir, silinebilir, yok edilebilir veya değiştirilebilir bir haldedir. Bilgi güvenliğinde dikkat edilmesi gereken e önemli kavramın “gizlilik” olduğuna inanıyoruz. Bir kurumda bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için teknik, teknolojik, yazılımsal önlemlerin yanında, idari önlemler de gereklidir. Bir ülkenin üretim gücü önemlidir. Bügün siber saldırıların bir boyutunu da sanayi casusluğu oluşturmaktadır. Endüstriyel casusluk olarak da ifade edilen bu saldırı türü kendi üretimi geliştirmek için gerekli olan bilgiyi bir başka kurumdan yasal olmayan yollardan temin etme, bu bilgi ile ürünü veya hizmeti taklit etme başka bir ifadeyle çalma suçudur.

Tarih kitaplarında da okunacağı gibi bilgi güvenliği yeni bir konu değildir. Nice zaferler rakibin açığını bulmak için bilgi sızdırılması şeklinde kazanılmıştır. Son yılların büyüme noktalarına baktığınızda bilgiyi görüyorsunuz bu zaman zaman büyük veri, inovasyon, yenilikçilik gibi değişik isimler altında sunulsa da gelişmenin itici gücü bugün ve yarın bilgi varlıkları olmuştur. Verisini analiz eden, bilgilerinden öngörüler üretenler hep kazananlar olacaklardır.

ISO 27001 Standardı VMİ Danışmanlık olarak önereceğimiz bir kalite yönetim sistemidir

Sibernetik bilimi siber bağlantılar iletişimi artırmış, maliyetlerimizi azaltmıştır. Makinalar arası haberleşmeden kaynaklı siber güvenlik sorunları çağımızın yeni ve en önemli sorunlarından birisi olmuştur. Daha çok üretip daha çok kazanmak demek geleceğin mirasından yemek değildir. Kaynakları doğru kullanarak sürdürülebilir bir büyüme için bilgi güvenliğine dikkat diyor. Büyük, küçük her kuruma ISO/IEC 27001:2017 standardını öneriyoruz. Çünkü ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olarak kolayca uygulanabilen bir standart ve metodolojidir.

TS ISO/IEC 27001:2017 Danışmanlık hizmeti

Kurumsal bilgi varlıklarının korunabilmesi ancak bir metodoloji ile olur. ISO 27001 Standardı bu açıdan iyi bir araçtır. Kurumlarımızın karşılaşabileceği risklerin analiz edip, bu riskleri ortadan kaldırabilmesi veya riskleri en aza indirgemesi iş sürekliliği açısından önemlidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kısaca BGYS olarak ifade edilen TS ISO/IEC 27001:2017 standardını bu nedenle tüm kurumlara VMİ Danışmanlık olarak öneriyoruz.

ISO 27001 Danışmanlık ücreti ne kadar? ISO 27001 Danışmanlık fiyatı kaç TL? ISO 27001 Danışmanlık hizmeti ne kadar sürer? ISO 27001 Standardı ne kadar zaman içinde uygulanabilir hale gelir? Gibi sorularınız varsa bizi arayabilirsiniz.

VMİ Danışmanlık Hakkında

VMİ Danışmanlık, Bilgi Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, Siber Güvenlik Danışmanlığı, ISO 27001 Danışmanlığı, Entegre Raporlama, Üçüncü Taraf Denetimleri – Üçüncü Göz Danışmanlığı, Kurumsal Risk Analizi, COBIT Denetimleri, İş Sürekliliği, Şirketlerde Ortam Dinleme Böcek Taraması, Penetrasyon Testleri, Sızma Testi, Zafiyet Testi, GRI Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Bilgi Güvenliği Eğitimleri, Kod Analizi, Red Team - Blue Team Hizmeti, ISO 15505 Spice gibi spesifik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page