top of page
  • Basın Bülteni - Form Kolejleri

Siber Güvenlik "Dijital Vatandaşlık"


Dijital Güvenlik, Dijital Vatandaşlık, Ebru Uğraşan

‘Dijital Vatandaşlık’, okulların eğitimlerinde sadece gerçek değil, dijital dünyada da sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme yükümlülüğünü ortaya koyuyor. Form Kolejleri Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Uğraşan, “Cihazlar uzaklaşmıyor ve öğrencilerimize dijital dünyayı etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğretmemiz gerekiyor. Böylece vakitlerinin büyük kısmını geçirdikleri bu yeni dünyada daha başarılı ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olabilecekler” diyor.

Dijital vatandaşlık nedir?

Teknolojinin insanlar ve toplumlar üzerinde yarattığı etki, vatandaşlık kavramını dijital ortama taşıyarak ‘Dijital Vatandaşlık’ı ortaya çıkardı. Bireyin, dijital teknoloji ve medyayı güvenli, sorumlu ve etkili bir şekilde kullanma becerisine ise ‘Dijital Vatandaşlık’ diyoruz. Kansas State Üniversitesi’nden Mike Ribble ve Dr. Gerald Bailey’in 2004 yılında ortaya koyduğu bu kavram beraberinde çevrimiçi değerlerin, ahlaki kuralların oluşmasını sağlamak ve teknolojinin bilinçli olarak kullanılmasını getirdi.

Dijital dünyanın sorumlu vatandaşları yetişmeli!

‘Dijital Vatandaşlık’, okulların eğitimlerinde sadece gerçek değil, dijital dünyada da sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme yükümlülüğünü ortaya koyuyor. Form Kolejleri Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Uğraşan, “Cihazlar hayatımızda etkin bir şekilde yer almaya devam ediyor ve öğrencilerimize dijital dünyayı etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğretmemiz gerekiyor. Böylece yaptıkları işte ve vakitlerinin büyük kısmını geçirdikleri bu yeni dünyada daha başarılı olabilecekler” diyor.

Dijital vatandaşlık eğitimi ile öncelikle öğrencilerin sahip olmaları gereken 21. yüzyıl becerilerini ahlaki kurallar doğrultusunda edinmelerini sağlamak ve bunları geliştirmek hedeflenmelidir. Bu amaçla gerek aileler gerekse eğitim kurumları öğrencileri çevrimiçi olarak sorumlu bir şekilde hareket etmeleri gereken bilgi ve tecrübelere nasıl yönlendirileceklerine ilişkin fikirler geliştirmeli, politikalar üretmeli ve eğitim programları ortaya koymalıdır.

Dijital vatandaşlığın 9 kuralı

Dijital vatandaşlık yaklaşımlarında ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin teknolojik altyapılarının donatılması ve bunların en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Mike Ribble ve Dr. Gerald Bailey, ‘dijital vatandaşlık’ sürecini 9 başlıkta ele alıyor:

- Dijital erişim: Dijital toplumun bir parçası olmak,

- Dijital ticaret: e-Ticaret ile ilgili risklerin ve problemlerin farkında olmak,

- Dijital iletişim: Elektronik bilgi alışverişi yapma fırsatına sahip olmak,

- Dijital okuryazarlık: Teknoloji ve teknoloji kullanım bilgisine sahip olmak,

- Dijital etik: Dijital toplumda davranış kurallarına uymak,

- Dijital hukuk: Dijital dünyadaki eylemlerden sorumlu olmak,

- Dijital hak ve sorumluluklar: Dijital dünyada herkesin sahip olduğu özgürlükler,

- Dijital sağlık: Dijital dünyada fiziksel ve psikolojik olarak rahat olmak,

- Dijital güvenlik: Dijital ortamlarda güvenlik önlemlerini almak demek.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page