top of page
  • VMİ Danışmanlık - Osman Bolat

Siber Zorba Sanal Zorba Olma!


Sanal Zorbalık, Siber Zorbalık Faaliyetlerine Karşı Kampanya Ezgi Mola

Zorba Kimdir? Siber Zorbalık Nedir, Nasıl Tarif Edilir?

Teknoloji gelişirken maalesef siber suçlar ve siber suçlular da gelişiyor. Bilgi güvenliği zafiyeti oluşturan siber suçlular kaba güçten farkı olmayan, kaba sayılabilecek sanal zorbalık konusunda da önemli mesafeler aldılar. Uzun süre regülasyonların yeterli olmamasından kaynaklanan sorunlar sanal zorbaları, siber zorbaları cesaretlendirdi. İletişim araçlarının devrim niteliğindeki uygulamaları iletişimi geliştirse de iletişimin niteliğine zarar verdi. Emeksiz kolay erişim siber zorbalık, sanal zorbalık faaliyetlerini artırdı. Sanal zorbalığın diğer bir deyişle siber zorbalığın gerçek zorbalıktan farkı nedir? Bunu açıklamadan önce "zorba" kelimesinin anlamına bakalım: Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde zorbalık: Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse olarak açıklanıyor. Zorba kelimesi sıfat olarak kullanıyor. Zorbalığın web ortamında veya siber(cyber) dediğimiz makinalar arası iletişimden kaynaklı ortamlarda işlenmesi bu fiili işleyenlerin suçunu hafifletmiyor.

Sanal Zorbaların Hedefi Çocuklarımız ve Gençlerimizin Duygu Dünyası

Siber zorbalık denince aklımıza çocuklarımız geliyor. Oysa siber zorbalık büyükler arasında da olabilir. Fakat çocuklar bu tür saldırılara daha çok açık hatta çoğu zaman akran zorbalığına da maruz kaldıkları için siber zorbalığın onlar üzerindeki etkisi daha büyük. Son yıllarda yapılan araştırmalar, internete yansıyan haberler, zorbaca davranışlara maruz kalanların çeşitli psikolojik sorunlar yaşadıklarını da bize gösteriyor. İşte bu nedenle siber zorbalık, sanal zorbalık, akran zorbalığı gibi faklı kelimeler içinde kullandığımız suç şeklinin toplumu esir almaması için hızlı bir bilinçlendirme çalışmalarına başlanması gerekiyor. Çünkü yapılan bazı araştırmalar bize siber zorbalığa maruz kalan kişilerin "intihar" eğilimlerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Konuyla doğrudan alakası olmasa da son zamanlarda dünyada çok popüler olan bluewhale yani mavi balina oyunu aslında siber zorbalığın ne olduğunu bize göstermektedir. Dünyanın bir çok yerinde bir çok genç bu siber zorbalıki bu sanal zorbalık nedeniyle intihar ederek hayatına son vermiştir. Sanal zorbalar, siber zorbalık çocuklarımızın, gençlerimizin duygu dünyasını hedef alarak onları hayattan koparıyor.

Hangi Eylemler Siber Zorbalık Kavramı İçinde Yer Alır?

Bir eylemi sanal zorbalık, siber zorbalık olarak sınıflandırmamız için rahatsız edici davranışlara, mesajlara maruz kalmak olarak açıklayabiliriz. Çoğu zaman siber zorbalığa maruz kalanların çocuk olması onların kendilerini savunamıyor olmalarından ya da muhakeme yeteneklerinin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Siber zorbalık trolleme, sabote etme gibi kelimelerle örtülmeyecek kadar önemli bir husustur. Siber zorbalıkla ilgili yapılan bir araştırma bize ilginç sonuçlar veriyor. Siber zorbalığın yaygınlığını merkeze alan öncü tarama çalışmalarında gençlerin %12’sinin internet üzerinden başkalarına zorbalık yaptıkları, %4’ünün kurban oldukları ve %3’ünün hem zorba hem de kurban oldukları saptanmıştır. Sanal zorbalık faliyetleri içinde yer alan dedikodu yapma, gerçekleri çarpıtarak yansıtma, kişinin itibarına zarar verme, aşağılama, kötü sözler söyleme, küfür, hakaret sıralanabilir.

Tebrikler, Samsung Elektronik Türkiye ve ilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Son zamanlarda bu konu ile ilgili bir şeyler yapmalı derken önemli bir basın bültenine denk geldim ve çok sevindim. Çünkü Samsung Electronics Türkiye, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle siber zorbalığa karşı “Siber Zorba Olma! #FARKINAVAR” hareketini başlattı. Şirket ve BTK ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu faliyet için ünlü bir yüz de kullanıyorlar. Sevilen oyuncu "Siber Zorba Olma" kampanyasına destek veriyor. Bu kampanyanın öncü çalışmalardan biri olarak çok önemli olduğuna inanıyorum. Çocukların, gençlerin ve ailelerin siber zorbalığa karşı bilinçlendirilmesi amacıyla 1 Aralık tarihinde The Sofa Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Okullarda verilecek eğitimlerin yanı sıra siber zorbalığa dikkat çekmek için 13 Aralık günü Samsung Türkiye sosyal medya hesaplarını karartıp, “Siber Zorba Olma!” sloganını #FARKINAVAR hashtag’i ile paylaşarak herkesi sosyal medyadaki bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. Bu güzel kampanyaya en azından bireyler olarak sosyal medya hesaplarımızdan destek verebiliriz.

Bu Kampanya Hepimize İyi Gelecek “Siber Zorba Olma! #FARKINAVAR

“Birlikte İyi Gelecek” vizyonuyla hareket eden Samsung Electronics Türkiye, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliği ile siber zorbalık konusunda çocukların, gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalığını artırmayı hedefleyen “Siber Zorba Olma! #FARKINAVAR hareketi ünlü oyuncu Ezgi Mola moderatörlüğünde düzenlenen bir basın toplantısıyla başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyor VMİ Danışmanlık olarak BTK ve Samsung Electronics Türkiye'yi kutluyoruz. Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal ortamlarda da suç olmasını savunuyoruz bu konuda kanun koyucuların daha aktif ve daha hızlı davranmasını ümit ediyoruz. Üniversitelerimizi siber zorbalık, sanal zorbalık konusunda daha çok ampirik araştırma yapmasını ümit ediyoruz.

"Sana Zorbalık", "Siber Zorbalık" Konularında Üniversitelerimizden Ampirik Çalışma Bekliyoruz

Bugün internette yaptığınız "sana zorbalık", "siber zorbalık" başlıklarında yeterince bilimsel çalışma olmadığını görüyoruz. Oysa konu özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz açısından çok önemlidir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öğrenciler bilgi güvenliği, siber güvenlik sorunları artış eğiliminde. Bu ndenle Samsung Elektronik Türkiye ve BTK'nın bu çalışmasını çok değerli olarak görüyoruz. Sanal ortamda kişilere karşı suç oluşturan kasıtlı bir biçimde gerçekleştirlen aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eden “siber zorbalık” kavramına karşı herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz. Maalesef siber zorbalık her gün binlerce çocuk ve gencin fiziksel ve psikolojik zarar görmesine sebep oluyor. Samsung ve BTK işbirliği ile yürütülen “Siber Zorba Olma! #FARKINAVAR” kampanyası dâhilinde pilot 20 okul ile başlayacak eğitimlerde çocukların, gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin teknolojinin kötü amaçlı kullanımına karşı farkındalıklarının ve kişilik haklarının korunması konusunda duyarlılıklarının artması hedefleniyormuş ki ben projeye emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum.

VMİ Danışmanlık Olarak Kampanyada Emeği Geçenleri Kutluyoruz

Bilgi Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik konularında çalışan VMİ Danışmanlık olarak bu kampanyayı alkışlıyoruz. Evet katılıyoruz! “Siber Zorba Olma! #FARKINAVAR” Emeği geçen, akıl eden, kaynak sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page