top of page
  • VMİ Danışmanlık - Osman Bolat

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sibernetik


Sürdürülebili Kalkınma Hedefleri SDG Projeleri

Siber Uzay Nedir? Sibernetik ve siber kelimeleri ne anlama geliyor?

İnsanlar kelimelerle iletişir. Anlamını bilmediğimiz kelimelerle önemli konuları kavrayamayız. Günümüzde kavramlar, terimler hızla yaygınlaşıyor. Siber uzay diye bir terim var. Nedir siber uzay? Öncelikle "uzay" kelimesinin anlamı ile başlayalım. Türk Dil Kurumu "uzay" kelimesini şöyle açıklamış: Uzay, Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Başka bir "uzay" tanımı da şöyle: Uzay, Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Peki, "siber uzay" nedir? Siber uzayı açıklamadan önce gelin "siber" kelimesinin de ne anlama geldiğini açıklayalım. Siber kelimesi, siberbetik kelimesi kökeninden gelmektedir. Sibernetik bilimi 1943 yılında bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır. Sibernetik dendiğinde insani müdahaleye gerek duymadan dış dünyanın ihtiyaç ve dalgalanmalarına göre kendi kendini düzenleyebilen sistemler kastediliyor. Siber kelimesinden bugün birbirine bağlanan dijital cihazları anlıyoruz.

Çok Havalı Bir Tanımlama Siber Uzay

Şimdi gelelim siber uzay tanımlamasına. Bugün cihazlar arası iletişimin yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bilgisayarlar, cep telefonları, smart city uygulamaları, IoT cihazlar bu çeşitli yazılımlar ve donanımlar aracılığıyla iletişim sağlıyor. Bu birbirine bağlı dijital cihazların bağlı olduğu ortama siber ortam, sanal ortam diğer bir adıyla da "siber uzay" deniliyor. Çok havalı gözüküyor değil mi? Evet, bilgi toplumuna yakışır cinsten diyeceksiniz. Bugün, bilgi en değerli hazinemiz. Bilgi güvenliği yönetimi son derece önemli bir başlık.

Siber Güvenlik Uzmanı ve Siber Güvenlik Danışmanı İhtiyacı

Siber uzaydan kaynaklı siber güvenlik sorunlarımız var. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için daha çok siber güvenlik uzmanı, daha çok siber güvenlik danışmanı gibi insan kaynağına ihtiyacımız var. Teknoloji nimetleri ile olduğu kadar külfetleriyle de geliyor. Yakın gelecekte kendi kendini kullanan araçlar geliyor. Düşünsenize ABS frenlerinizi uzaktan kilitlediklerinde neler olabilir? Artık evimizden dinlenmek, gözetlenmek daha kolay hale geldi. IoT cihazlar sayesinde büyük bir siber güvenlik açığıyla karşı karşıyayız.

Siber Saldırılar ve Siber Güvenlik Önlemleri

Siber saldırılar devam ederken bu saldırılara önlem almak isteyen siber güvenlik uzmanları kendilerine daha çok vakit ayırıp daha çok okumalı ve öğrendiklerini yazarak toplumla paylaşmalılar. Siber güvenlik Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur. Her kurum çalışanlarını bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeli. ülkeler artık savaşları sadece konvansiyonel silahla yapmıyor. Karada savaş, denizde savaş, hava da savaş, uzayda savaş ve siber uzayda savaş ülkelerin geleceğini etkileyecek. İnsanları, ülkeleri, toplumları hedef alan terörizm siber terörizm aracılığı ile dijitalleşecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ve Sibernasyon Faaliyetleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Eylem Kampanyası Global Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilen bir festivalde dijitalleşmenin farkındalığının sağlanması için etkinlikler gerçekleştirildi. Bizler BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG), Türkçeleştirecek olursak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda 2030'da açlığı ve yoksulluğu yenecek sibernasyon faaliyetleri gerçekleştirerek insanlığın hayatını kolaylaştırmalıyız.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. SKH’ler, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 17 Büyük Ana Hedef

Açlığa son. Yoksulluğa son. Sağlıklı bireyler. Nitelikli eğitim. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Temiz su ve sıhhi koşullar. Erişilebilir ve temiz enerji. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Eşitsizliklerin azaltılması. Sürdürülebilir şehir ve yaşamları. Sorumlu tüketim ve üretim. İklim eylemi. Sudaki yaşam. Karasal yaşam. Barış ve adalet. Hedefler için ortaklıklar.

Yukarıda sayılan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; insanlığın acil sorunları için ilaçtır. Bugün insanlık açlık, yoksulluk, iklim değişikliği, çatışmalar ve göçler gibi ağır sorunlarla boğuşuyor.

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page