top of page
  • VMİ - Osman Bolat

Siber Güvenlik Danışmanı: Bilgi Çağı Yorumları


Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği Danışmanı Osman Bolat

Siber Güvenlik Danışmanı “Bilgi Çağı Yorumları”

Günümüzün en önemli sorunlarından biri bilgi güvenliği diğer bir tanımlama ile siber güvenlik sorunudur. Artık biliyoruz ki zaman çok daha hızlı ilerliyor ya da algımızda zaman kavramının akıcılığı daha çok hissediliyor.

Bilgi Çağında Bilgi Güvenliği Tehlike İçinde

Bugün içinde yaşadığımız çağı bilgi çağı olarak ifade ediyoruz. Bu çağ geçmişte Avrupa'da başlayan sanayi çağının devamı olarak görülüyor. Sanayi çağında, hammadde üretim ve kapital önemliyken Bilgi Çağı’nda “bilgi” çok kıymetli bir değer haline geldi. Siber saldırganlar bu kıymetli bilginin peşinde.

Siber Güvenlik Yasa Tasarısı Siber Güvenlik Uzmanı İstihdamı

Sanayi çağı üretim teknolojileri, taşımacılık ve lojistik gibi alanlarda çok büyük gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Sanayi çağında ulaştırma teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler hayatımıza çok şey kattı. Şaşırtıcı yenilikler birbirini izleyerek üretim ve tüketimin kitleselleştirilmesini sağladı. Kitleselleşme ile ortaya çıkan tehlike siber saldırıların yıkıcılığı artırdı. Dünya artık hiç olmadığı kadar güvensiz hale getirildi. Siber saldırganlar IoT cihazlarla evimize konuk olabiliyor. Bilgi güvenliği her zamankinden daha önemli hale geldi. Basına yansıyan bilgilere göre siber güvenlik uzmanı istihdamı siber güvenlik yasa tasarısında yer alacak.

Artan Mobilite Oranları ve Bilgi Güvenliği Zafiyeti

Sanayi Çağı aynı zamanda dünyanın daha fazla mobilize olmasını da sağlamıştı. İnsanlar daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye başladılar. Bu aynı zamanda büyük bir zenginliği de beraberinde getirdi. İnsanlar zenginleştikçe kendilerine ayıracak daha fazla zamanları olmaya başladı. Bu da daha fazla bilgilenmeye ortam hazırladı. Bilgi çağı aslında çoğu şeyi öncülü olan Sanayi çağına borçludur. Sanayi çağında ortaya çıkan bilgi know-how olarak görülebilecek daha çok teknik bilgidir. Bu teknik bilgilerle Tedarik zinciri yönetimi, üretim planlama, lojistik yönetimi gibi alanlarda önemli bir ilerleme oldu. Daha çok ve daha verimli üretim, daha kaliteli üretim ve daha çok stoklama gibi yöntemleri tüm dünya öğrenmeye başladı. Sanayi Çağı iş gücünü mobilize etmiş dünyanın sınırları iyice birbirine yakınlaşmıştır. Ulaşımın kolaylaşması hammadde temini mobilitenin ve Bilgi çağına geçişi kolaylaştıran etmenler arasında olmuştur.

Asya’nın Önlenemez Hızlı Yükselişi ve Dünyanın Ekseni Kayıyor

90’lı yılların başında adına küreselleşme denen kavram öne çıkmaya başlamıştır. Ulaşım ve iletişimin kolaylaşması dünyada ekonominin küreselleşmesine enden olmuş ve teknolojik gelişmeler hızla yaygınlaşarak dünyamızı geliştirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Gelişen teknoloji ve bu teknolojilerin yaygınlaşması bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış üretim ve ticaret ağları tüm dünyayı kapsamaya başlamıştır. Teknoloji insan gücü de rekabet için önemli hale gelmiş ve genç nüfuslu ülkeler hızla gelişmeye başlamıştır. Bu durum Asya’nın daha hızlı gelişmesini beraberinde getirirken Avrupa da gelişim hızını yavaşlatmıştır. Dünyanın ekseni Asya’ya doğru kayıyor. Bilgi çağına girerken dünya yaşayan insanların refahı artmaya başlamıştır. Bu refah siber terörizmle bozulabilir. İnsanlığın temel altyapı hizmetleri hiç olmadığı kadar tehlike içindedir. İşte bu nedenle şehirleşme konusu yeniden ele alınmalı .Şehirlerin kritik altyapılarının hacmi ve korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Siber Güvenlik Danışmanı, Siber Güvenlik Uzmanı gibi Meslekler

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler artık bilgi çağı denen yeni bir çağın başlangıcı olarak görülerek 2000’li başından itibaren yaşanan dönem Bilgi Çağı olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Küreselleşme sahaya yayılmış olup insanlık yeni bir safhaya geçmiştir. Gelişmişlik göstergeleri Bilgi Tolumu olarak ifade edilen kavramlara dönüşmüştür. Teknolojilerin yaygın kullanımı, verilerden anlamlı sonuçlar üretme, veri analitiği, akıllı şehir uygulamaları, akıllı ev teknolojileri, cihazlar arası iletişim denen sibernetiğin gelişmesi her türlü bilginin üretilmesi, iletilmesi, işlenmesi ve saklanması kolaylaşmış olu bilgi tüm ekonomik ve sosyal hayatı etkileyen en önemli değer olmuştur. Yeni çağın meslekleri bilgi güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, siber güvenlik danışmanı ya da siber güvenlik danışmanlık şirketleri gibi kurumlar ortaya çıkmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bugün gelişmişliğin en önemli göstergesi bir ülkenin bilgi üretim kapasitesi ile o bilginin ekonomik ve sosyal hayata entegre edilebilmesi ile ölçülmektedir. Bir ülke bilgi üretemiyorsa, o ülkedeki bilgini üretimi sürdürülebilir değilse, bilgi toplumsal katmanlar arasında dolaşarak yaygınlaşamıyorsa o ülkenin bilgi toplumu olması zordur. Bilgi üretimindeki her türlü olumsuz gelişme o ülkeyi ekonomik durgunluğa mahkûm edecektir. Bilgi ekonomik ve sosyal hayatın yapısını doğrudan etkileyen çok hayati bir faktördür. Bu etkili faktörü korumak için çeşitli yöntem ve metodolojiler geliştirilmiştir. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemleri arasında en yaygın olarak kullanılan sistem standardıdır.

Bilgi Toplumuna Göre Dönüşüm

Ülkeler Bilgi Çağı’na uygun olarak değişmek ve dönüşmek zorundalar. Bu ülkeler arasındaki ve toplumsal katmanlar arsındaki sosyal adaletsizliği azaltacaktır. Bilgi tabanlı yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması bilgi tabanlı yeni ekonomik yapıların doğuşuna sebep olacaktır. Bilgi çağına alternatif bir kavram üretilmeye çalışıyor buna da sanayi 4.0 deniyor. Kavram bulmanın, kavram üretmenin kavramlara sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Fakat Sanayi 4.0 denen kavram “bilgi”yi sanayi yerine koyuyor oysa durum böyle değil. Bilginin sanayileştirilmesi demek Sanayi Devrimi’nin yeni versiyonu demektir ki bu doğru bir yaklaşım değildir. Bilgi mutlaka sanayi olmak üretime katılmak illa ki üretimle harmanlanması gerekmez. Bilgi Çağı içinde sanayi 4.0 ancak bir terim olabilir.

Bilgi Çağının Siber Teröristleri Hacker’lar

Bilgi çağı kendine has sorunları da ortaya çıkarmıştır. Örneğin hırsızlık olayları, gasp olayları, yağma talan olayları ve terörizm olayları da şekil değiştirmeye başlamıştır. Örneğin bazı nitelikli hırsızlara “hacker” diyoruz. Bazı olaylarda halkları ve ülkeleri manipüle eden insanlara “siber terörist” diyoruz. Çocuklarımızı kötü emelleri için kullanmak isteyen bazı insanlara “sanal zorba” diyoruz. Bilgi Çağı’nın en önemli metası olarak görülen “bilgi” artık korunmaya muhtaç bir varlıktır. Bir varlığı koruyabilmek için ne gerekir? Bu sorunun cevabı o varlığı tanımak olabilir. Öyle ise işe önce bilgi varlıklarımızı tanımlayarak, elimizde ne bilgisi olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekir. Elimizdeki bilgiyi sınıflandırmak, kategorize etmek onu korumamızı daha da kolaylaştırır.

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Şirketlerinin Çoğalıyor

Bilgi Türkiye’nin refahının artması için en temel değerdir. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artması için ülkemizi bilgi toplumu kavramına doğru ilerletmeliyiz. İşe enerji ve iletişim altyapılarına daha fazla yoğunlaşarak başlamalıyız. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojilerine daha fazla yatırım imkânları sağlamalı ve kamu teşvikleri ile alana önemli teşvikler getirmeliyiz. Bilgi Çağı’na giden yolda geniş bant olmazsa olmaz! İnternet hızımızı geliştirmeliyiz. Bilgi Toplumu’nun en önemli ihtiyacı nitelikli insan kaynağıdır. Örneğin bilgilerimizi koruyacak bilgi güvenliği uzmanı, bilgi güvenliği danışmanı ve bilgi güvenliği danışmanlık şirketlerinin çoğalması gerekiyor.

İnsanlarımızı siber güvenlik tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeliyiz. Beyaz Şapkalı Hacker’lar, Siyah Şapkalı Hacker’lar, Gri Şapkalı Hacker’ler, siber güvenlik uzmanları, siber güvenlik danışmanları çoğalmalı. Her şirketimiz kalite yönetim sistemleri içinde yer alan ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardını kurmalı ve düzgün bir şekilde bu sistemi işletmelidir.

Türkiye’de Siber Güvenlik Sorunları

Bilgi toplumuna doğru hızla ilerleyen Türkiye umut vaat ediyor. Sanayi devrimini kaçırdık ama sanayi 4.0’ı kaçırmamalıyız. Devletimizin eylem planları ve stratejik yol haritaları sadece masa başı çalışmalarla olmamalı ilgili tüm tarafların katılımı ile oluşturulmalıdır. Türkiye’nin en önemli gündemi bilgi çağının gerekliklerini yerine getirmek olmalıdır. Her şeyde olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde de kullanma amacı son derece önemlidir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri üretenler için büyük bir pazardır. Burada tüketen olmaktan çıkıp üreten olarak yer almak gelecek hedeflerimizden biridir. E-Ticaret, internet girişimciliği Türkiye’nin genç nüfusu ile örtüşüyor. Daha çok çalışmalı daha çok üretmeliyiz.

AB Müktesebatı ve Siber Güvenlik Yönergeleri

Ülkemiz AB müzakereleri içindeyken siber güvenlik, bilgi güvenliği gibi konulardaki müktesebata uygun olarak iç hukukunu da geliştirmeli ve AB ile birlikte dünyaya entegre olmalıdır. Avrupa Bilgi Teknolojileri Gözlemevi diye çevirebileceğimiz European Information Technology Observatory gibi bir kurumu ülke içinde oluşturarak bu alandaki dikkatini yoğunlaştırmalıdır.

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page