top of page
  • VMİ Danışmanlık - Osman Bolat

Siber Terörizm Nedir?


siber terörizm

Siber Terörizm Nedir, Nasıl Tanımlanır?

Teknoloji gelişiyor, bu gelişmeler günlük hayatımızı kolaylaştırırken bazı güvenlik risklerini de artırıyor. Suç örgütleri gelişen teknolojik olanakları kullanarak suç işlemeye devam ediyor. Terörizm insanlık tarihi kadar eski bir kavram. Terörizm nedir? Kelimeye etimolojik olarak baktığımızda “terör” kelimesinin kökenin Latince olduğunu görüyoruz. Terör kelimesi Latince’de korkutmak, ürkütmek veya sindirmek anlamlarına gelen “terrere” kelimesinden dünya dillerine girmiştir. Bugün bir olgu olarak terörizm, uygarlık tarihi kadar eskidir. Yeni olan ise siber terörizm kavramıdır. Siber terörizm iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ortaya önemli ve yeni bir terör kavramıdır. Yüksek risk içeren siber terörizm nedir? Siber terörizm: Dijital ortamları kullanarak, yetkisiz erişim sağlamak, bilgisayar sistemlerine esirip bilgiyi manüple etmek, bilgiyi değiştirmek, yok etmek, bilgiye erişimi engellemek, sistemleri bozmak, insanların, kurumların itibarını sarsacak kasıtlı hareketler siber terörizm, siber saldırı olarak ifade edilmektedir.

Terörizmin türleri nelerdir?

Terörizmin tanımlanmış 7 türü bulunmaktadır.

Ulusal terörizm

Uluslararası terörizm

Uluslar ötesi terörizm

Devlet terörizmi

Devlet destekli terörizm

Etnik terörizm

Siber terörizm

Siber terörizmin motivasyonu nedir?

Bugünün çağdaş terörizmi, diyeceğimiz siber terörizm, geçmiş yıllarda devletlere, toplumlara uygulanan şiddetin bugünün şartlarına uyarlanmasıdır. Bugünün terörizmi siber terörizm olarak yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Siber terörizm bazı politik ve sosyal amaçlar hedefleyerek bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlayıp, kişilere, kurumlara veya devletlere karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunma, kişileri, kurumları, devletleri baskı altına alma, kişilerin, kurumların, devletlerin itibarına suikast düzenleme, toplumları baskı altına alacak teknolojik veya dijital faaliyetlerde bulunmak olarak tanımlanabilir. Siber terörizm motivasyonunu çoğu zaman siyasi, ideolojik, dini veya milli hassasiyetlerden alabilir.

Siber terörizm ve dijitalleşme

Teknolojik gelişimler terörizmin de süreçleri kendi yararına kullandığı bir ortamın oluşmasını sağlamıştır. Sanal, ortamlar, dijital ortamlar siber terörizm faaliyetleri için kolay bir ortam oluşturmaktadır. İçinde yaşadığımız dijital jenerasyon nesli bilişim ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanıyor. Devletler, kurumlar, şirketler giderek dijitalleşiyor teknoloji burada nimetleri kadar külfetleri ile de bir risk olarak önümüzde duruyor. Siber terörizme karşı devletler arası kurumlarda işbirliği için kendini geliştiriyor, Avrupa Birliği siber güvenlik yönergeleri uygulamaya geçti. Siber terörizmin finansmanı önemli bir başlık olarak ortada duruyor. Bir başka tehlike ise konvansiyonel terörizmde olduğu gibi siber terörizmin ona buna göre değişmesi önemli bir sorun. Çoğu zaman medya kuruluşları kendi ülkelerindeki siber saldırganların hack faaliyetlerini övücü bir dil kullanıyor. Bu çok sorunlu bir alan olarak görülüyor.

Her dijital suç siber terörizm suçu mudur?

Hayır! Bir suça siber terörizm denilebilmesi için toplumun, devletin veya politik bir grubun ağır bir mağduriyet yaşaması gerekir. Siber terörizmde saldırı olarak sadece bilgisayarlar kullanılmaz, IoT cihazları da çoğu zaman bir saldırı aracı olarak kullanılabilir. Türkiye siber terörizmin tehdit potansiyelini en iyi anlayan ülkelerden biri olarak görülüyor. Türkiye’nin siber güvenlik ile ilgili faaliyetleri hızla artıyor, siber güvenlik şirketleri, siber güvenlik danışmanlığı, siber güvenlik eğitiminde gözle görülür iyileşmeler var. Siber terörizm, siber saldırılar özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde devletin sivil, askeri, finansal ve hizmet sektörlerindeki altyapılarını hedef alıyor.

Siber teröristler siber terörizm faaliyetleri ile neler yapabilir?

Bu faaliyetlerin bir kısmını Türk halkı yaşadı. Siber teröristler hükümeti devirmek, devleti yıkmak veya siyasi bir grubu gözden düşürmek için şunları yapabilir. Ülkemizin enerji santrallerine erişerek elektriği kesebilirler. Hastanelere erişip hedef haline getirdikleri kişilerin sağlık bilgilerini kötü amaçları için kullanabilirler. Bir şehrin metro sistemini, trafik sistemi, ulaştırma sistemini felç edebilirler, potsa ve iletişim sistemini kesebilirler. Havaalanları, metrolar, otobüsler çalışmayabilir. Su gibi bir temel insani hakka yönelik sabotaj eylemi düzenleyebilirler. Finans sistemini işlemez duruma getirebilirler. Web sitelerine, medya kurumlarına saldırabilirler.

Türkiye’nin siber terörizmle mücadelesi

Türkiye milli güvenlik paradigmaları yeniden kurguluyor. Siber güvenlik eko sisteminin gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Ankara’da silah sanayi merkezli şirketlerin siber güvenlik konusunda Türkiye’ye ivme kazandırdığı görülürken Teknokentlerde de önemli siger güvenlik yazılımı ve teknoloji çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2017 yılında siber güvenlik ile ilgili konferanslar, seminerler, yarışmalar gözle görülür bir şekilde artıyor.

Türkiye dijitalleşirken siber güvenlik önlemleri artıyor

Siber terörizm uluslararası önemde bir tehdit olarak görülüyor. Türkiye son yıllarda insan kaynağında büyük gelişme sağladı. Bunu öncelikle dijital alanlarda görmek mümkündür. Türkiye siber suçlarla mücadelede konusunda da önemli mesafeler kat etti. Türkiye’de siber saldırılar büyük bir bilinç uyanmasına sebep oldu. Son zamanlarda Türkiye terörizmle mücadele raporlarına bakıldığında siber terörizmle ilgili faaliyetleri de gözden kaçırmadığını görüyoruz. Türkiye siber terörizm faaliyetlerine bulaşan FETÖ/PDY, PKK/TAK, PYD/YPG, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 364 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yaptığını ve bu siber terörizm faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 180 kişiden 39'u gözaltına alındığı görüldü.

Siber terörizm ile ilgili güvenlik önlemleri

Türkiye dijital alanda terör estiren Türk toplumu provoke etmek isteyen 77 sosyal medya hesabı ile ilgili siber terörizmle ilgili suçlardan işlem yapıldığı görülüyor. Emniyet’ten yapılan açıklamalara göre 23 PKK/KCK, 10 DEAŞ, 16 FETÖ, 19 aşırı sol, 9 devlet büyüklerine hakaret nedeniyle işlem yapıldığı görülüyor.

Siber güvenlik ve siber terörizm ile ilgili alt konular nelerdir?

Siber güvenlik ve siber terörizmin bir alt konusu olarak görülüyor. VMİ Danışmanlık olarak siber güvenlik ile ilgili alt konuları şu şekilde sıralayabiliriz: Bilgi yönetimi, yeni medya, küresel güvenlik, dijitalleşme, akıllı şehir uygulamaları, siber örgütlenme, siber istihbarat, siber güvenlik yazılımları, siber güvenlik teknolojileri, bilgi güvenliği standartları, altyapı güvenliği, savunma teknolojileri, gömülü sistemler,

Bilgi ve siber terörizm ilişkisi

Günümüzde siber istihbarat örgütlerinin en büyük hedefi bilgi olmuştur. Bilgi endüstri 4.0 denen yeni çağın en temel girdisidir. Türkiye çoğu zaman düşük ölçekli siber saldırıların hedefi olsa da elektrik santrallerine yapılan büyük siber sabotajlarla ve FETÖ terör örgütünden kaynaklı bilgi güvenli sorunlarını yaşadı. Türkiye siber terörizmle mücadele edebilmek için, siber saldırganlardan kaynaklı riskleri en aza indirebilmeyi başarmalı, ülkemizde bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanında insan kaynağını geliştirmelidir. Türkiye siber terörizmle mücadele edebilmek için siber istihbarat ağını güçlendirmelidir. Her şeyden önemlisi elimizdeki imkânlarla milli çıkarlarımıza ve kritik altyapılarımız saldıracak siber korsanlardan bir adım önde olabilmeyi başarmalıdır.

Siber terörizm, siber saldırganlık ve hukuk

Siber terörizm, tüm ülkeler için kapsamlı strateji ve politika gerektiren bir konudur. Siber terörizm ile mücadelede hukuk önemli en temel yapı taşıdır. 1926 yılında Romanya’nın Milletler Cemiyeti’ne sunduğu “Terörizmin Bastırılmasının Evrenselleştirmesi için Uluslararası Sözleşme” önerisi ile 1937’de “Terörizmin Önlenmesi ve Bastırılmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi” insanlığın bu bela ile ortak mücadele etme isteğini gösteriyor. Bu sözleşmede terörizm şöylece tanımlanmıştır: “Bir devlete yönlen dirilen ve belli kişilerin ya da kişi gruplarının veya genel kamuoyunun zihninde terör hali yaratmaları hedeflenen ya da hesaplanan suç eylemleri”. Ülkemizde PKK, DEAŞ ve FETÖ ve bazı sol marjinal örgütlerin konvansiyonel terörizm faaliyetlerine hedef oluyor. Türkiye’de bilişim suçları, kişisel verileri koruma kanunu (KVK) gibi kanunlar önemli hukuki gelişmelerdir. Bugün güvenlik ortamı dendiğinde ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin çeşitlendiğini görüyoruz. Etnik terörizm, radikalizm, ayrılıkçı hareketler, kaçakçılık, organize suçlar, siber terörizm ve uyuşturucu ticareti karmaşık Türkiye’yi tehdit etmektedir.

164 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı?

VERBİS'e kayıt süresi uzatılacak mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK'ya hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu

bottom of page